1/2
"Qualitat de vida en un entorn agradable, saludable i segur"
CENTRE ACREDITAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A PERSONES AMB AJUDES DE LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA
ENTITAT ASSOCIADA
cuina catalana c!.jpg
Establiment reconegut
per la Marca:
COVID

El Servei de Residència funciona amb "normalitat" i aplicant totes les mesures de protecció i pautes d'actuació recomanades per les autoritats sanitàries en referència a la COVID19.

Mesures preventives:

S'ha reforçat la neteja i desinfecció del centre i en especial dels espais comuns, zones de trànsit i elements de contacte habitual com baranes, pulsadors, etc.

El centre disposa d'un Pla de contingència validat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que regula com actuar en cas de brot.

Residència VERDA

L'aplicació de totes les mesures i protocols d'actuació de forma estricta i responsable durant la pandèmia ha permès que el centre no hagi registrat cap cas de Coronavirus entre els seus residents. Actualment el centre té l'acreditació de Residència Verda. 

S'han instal·lat dosificadors de gel hidroalchòlic a passadissos i sales comuns per a la correcta higiène de mans tant per a personal com per a usuaris.

El centre disposa d'un stock de material EPI's d'alta protecció per a treballar amb la màxima seguretat en cas de brot al centre.

L'ús de mascareta és obligatori a tot al centre i en tot moment tant per al personal com per als usuaris (llevat d'algunes excepcions sota prescripció mèdica)

Adequació de les visites d'acord al marc normatiu de prevenció COVID. Les visites han de ser amb cita prèvia, limitades en temps i persones i en espai exterior sempre que sigui possible.

  • Instagram
Xarxes socials

Estigues informat del dia a dia del centre! Segueix el nostre perfil d'instagram:

@cancampresidencial 

VINE A VISITAR-NOS! 
VINE A VISITAR-NOS! 
On ens trobaràs?

​

​C. Mimosa, 10. Ametlla del Vallès. 08480. Barcelona. Catalunya. Esp.Info de contacte

​​Tel 93.845.79.74

Mbl 682.66.50.65

​​Vols conèixer el centre?

​Dill - Div matí de 10:00 a 13:00

Dill - Div tarda de 16:00 a 19:00 h
Caps de setmana prèvia concertació.

Contacte amb nosaltres:

Tel: 93 845 79 74

Mòbil: 682 66 50 65

info@resicc.cat
 

Ubicació​​​​​​: Ametlla del Vallès, mimosa, 10

Xarxes socials:

© 2012 Can Camp Residencial. Departament de relacions públiques i comunicació.